معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل فروشگاه کانال تلگرام دستگاه جوجه کشی@damavandquail

کانال دستگاه جوجه کشی

فروشگاه 1 سال پیش
بزرگترین تولید کننده دستگاههای جوجه کشی قابل استفاده برای هر نوع پرنده در ابعاد و سایز های مختلف :

84 عددی مرغ
126 عددی مرغ
210 عددی مرغ(تمام اتوماتیک)
420 عددی مرغ(تمام اتوماتیک)
588 عددی مرغ(تمام اتوماتیک)
926 عددی مرغ(تمام اتوماتیک)
1850 عددی مرغ(تمام اتوماتیک+کنترل با موبایل)
1 سال ضمانت بی قید و شرط
10 سال خدمات پس از فروش
ارسال به تمام نقاط ایران

کانال تلگرام :
damavandquail@
ربات فروشگاهی :
damavandquailbot@
جهت اطلاع از قیمتها و تخفیفها تماس بگیرید.
09388109075
09100049383
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 17,167 نفر


کانال دستگاهکانال جوجهکانال کشیکانال بزرگترینکانال تولیدکانال کنندهکانال دستگاههایکانال جوجهکانال کشیکانال قابلکانال استفادهکانال هرکانال نوعکانال پرندهکانال ابعادکانال سایزکانال هایکانال مختلفکانال 84کانال عددیکانال مرغکانال 126کانال عددیکانال مرغکانال 210کانال عددیکانال مرغکانال تمامکانال اتوماتیککانال 420کانال عددیکانال مرغکانال تمامکانال اتوماتیککانال 588کانال عددیکانال مرغکانال تمامکانال اتوماتیککانال 926کانال عددیکانال مرغکانال تمامکانال اتوماتیککانال 1850کانال عددیکانال مرغکانال تمامکانال اتوماتیک+کنترلکانال موبایلکانال 1کانال سالکانال ضمانتکانال بیکانال قیدکانال شرطکانال 10کانال سالکانال خدماتکانال پسکانال فروشکانال ارسالکانال تمامکانال نقاطکانال ایرانکانال تلگرامکانال damavandquailکانال رباتکانال فروشگاهیکانال damavandquailbotکانال جهتکانال اطلاعکانال قیمتهاکانال تخفیفهاکانال تماسکانال بگیریدکانال 09388109075کانال 09100049383کانال damavandquail

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید