معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکرگلد چنل فروشگاه کانال تلگرام پخش کیف کفش آیما@aymashoes

کانال پخش کیف کفش آیما

فروشگاه 4 ماه پیش
فروشگاه کیف وکفش آیما
بهترین محصولات
باکیفیت ترین محصولات
نازلترین قیمت
طراحی و تولیدکاملا استاندارد
گارانتی 6ماهه
پشتیبانی آنلاین وپاسخگویی 24ساعته
انواع برندهای معروف وبا کیفیت
انواع کیف وکفش ولوازم جانبی
قبول کلیه سفارشات تولید و پخش عمده
ارسال به کل کشوروجهان
تولیدوبرندکاملا ایرانی واستانداردجهانی
قبول سفارشات شخصی وتخصصی
وب سایت رسمی فروشگاه
www.aymashose.ir
تلفن مشاوره وثبت سفارش ویژه
09122491731
آدرس:تهران بوستان پونک دوررینگ اصلی پلاک208
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,477 نفر


کانال پخشکانال کیفکانال کفشکانال آیماکانال فروشگاهکانال کیفکانال وکفشکانال آیماکانال بهترینکانال محصولاتکانال باکیفیتکانال ترینکانال محصولاتکانال نازلترینکانال قیمتکانال طراحیکانال تولیدکاملاکانال استانداردکانال گارانتیکانال 6ماههکانال پشتیبانیکانال آنلاینکانال وپاسخگوییکانال 24ساعتهکانال انواعکانال برندهایکانال معروفکانال وباکانال کیفیتکانال انواعکانال کیفکانال وکفشکانال ولوازمکانال جانبیکانال قبولکانال کلیهکانال سفارشاتکانال تولیدکانال پخشکانال عمدهکانال ارسالکانال کلکانال کشوروجهانکانال تولیدوبرندکاملاکانال ایرانیکانال واستانداردجهانیکانال قبولکانال سفارشاتکانال شخصیکانال وتخصصیکانال وبکانال سایتکانال رسمیکانال فروشگاهکانال wwwکانال aymashoseکانال irکانال تلفنکانال مشاورهکانال وثبتکانال سفارشکانال ویژهکانال 09122491731کانال آدرسکانال تهرانکانال بوستانکانال پونککانال دوررینگکانال اصلیکانال پلاک208کانال aymashoes

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید