معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل فروشگاه کانال تلگرام تابلوفرش پرهام@Tabloparham

کانال تابلوفرش پرهام

فروشگاه 3 ماه پیش
✅هدیه ای ماندگار برای انها که در قلبتان ماندگارند
✅هدیه ای عالی برای مناسبت های مختلف
✅سالگرد ازدواج
✅تولد
✅هدیه ی ویڗه برای عروسی و جهاز برووون
◀️امیزه ای از رنگ ها

◀️بهترین کیفیت

◀️قیمت کارخانه با حذف واسطه

◀️ضمانت شستشو

◀️بدون پرزدهی

◀️۱۰۰۰،،،۱۲۰۰،،،۱۴۰۰شانه

◀️ریشه ی ابریشم

◀️توسط جدید ترین تکنولوژی روز دنیا

◀️ارسال رایگان به سراسر کشور✅شرکت فرش و تابلوفرش پرهام

✅عرضه مستقیم انواع تابلوفرش ماشینی

✅انواع تابلوفرش چاپی و بافتی

✅تبدیل عکس شما به تابلوفرش نفیس

✅چاپ و بافت عکس شما به تابلوفرش

✅تابلوفرش ایه،منظره،قاب و تابلوفرش شخصی

پاسخگوی۲۴ساعته شما،، با ما تماس بگیرید
مدیریت:مقصودی
۰۹۱۳۸۶۱۷۹۸۷
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,828 نفر


کانال تابلوفرشکانال پرهامکانال هدیهکانال ایکانال ماندگارکانال انهاکانال قلبتانکانال ماندگارندکانال هدیهکانال ایکانال عالیکانال مناسبتکانال هایکانال مختلفکانال سالگردکانال ازدواجکانال تولدکانال هدیهکانال یکانال ویڗهکانال عروسیکانال جهازکانال برووونکانال امیزهکانال ایکانال رنگکانال بهترینکانال کیفیتکانال قیمتکانال کارخانهکانال حذفکانال واسطهکانال ضمانتکانال شستشوکانال بدونکانال پرزدهیکانال ۱۰۰۰۱۲۰۰۱۴۰۰شانهکانال ریشهکانال یکانال ابریشمکانال توسطکانال جدیدکانال ترینکانال تکنولوژیکانال روزکانال دنیاکانال ارسالکانال رایگانکانال سراسرکانال کشورکانال شرکتکانال فرشکانال تابلوفرشکانال پرهامکانال عرضهکانال مستقیمکانال انواعکانال تابلوفرشکانال ماشینیکانال انواعکانال تابلوفرشکانال چاپیکانال بافتیکانال تبدیلکانال عکسکانال شماکانال تابلوفرشکانال نفیسکانال چاپکانال بافتکانال عکسکانال شماکانال تابلوفرشکانال تابلوفرشکانال ایهمنظرهقابکانال تابلوفرشکانال شخصیکانال پاسخگوی۲۴ساعتهکانال شماکانال ماکانال تماسکانال بگیریدکانال مدیریتکانال مقصودیکانال ۰۹۱۳۸۶۱۷۹۸۷کانال Tabloparham

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید