معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل مجله کانال تلگرام نیکمگ@NicMag

کانال نیکمگ

مجله 3 سال پیش
نیکمگ یک مجله علمی-هنری متفاوت با محتوا، تصاویر و ویدئوهای حرفه‌ایست. در نیکمگ مطالب سطح پایین و کپی‌برداری‌های متداول خبری نیست. تیم ژورنالیستی نیکمگ به طور مداول بر روی تولید محتوا و تهیه گلچین خبرهای داغ با موضوعاتی همچون نجوم، زیباترین نقاط ایران و جهان، معرفی آثار هنری و خلاقانه، موسیقی، شعر، روانشناسی و مجموعهٔ بی‌نظیری از تصاویر و مالتی‌مدیاهای تماشایی امروز جهان مشغول به کار هستند. مجله نیکمگ با هدف ارتقا سطح کیفی زندگی مخاطبان خود علاوه بر کانال تلگرام، هر روز فعالیت خود را بر روی اینستاگرام و فیسبوک نیز گسترش میدهد. از این رو با ورود به شبکهٔ نیکمگ دریچهٔ نوینی از دانش روز و هنر را بر روی گوشی و وب، همراه خود خواهید داشت.
امتحان کنید ;)
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,058 نفر


کانال نیکمگکانال نیکمگکانال یککانال مجلهکانال علمیکانال هنریکانال متفاوتکانال محتواکانال تصاویرکانال ویدئوهایکانال حرفه‌ایستکانال نیکمگکانال مطالبکانال سطحکانال پایینکانال کپی‌برداری‌هایکانال متداولکانال خبریکانال نیستکانال تیمکانال ژورنالیستیکانال نیکمگکانال طورکانال مداولکانال رویکانال تولیدکانال محتواکانال تهیهکانال گلچینکانال خبرهایکانال داغکانال موضوعاتیکانال همچونکانال نجومکانال زیباترینکانال نقاطکانال ایرانکانال جهانکانال معرفیکانال آثارکانال هنریکانال خلاقانهکانال موسیقیکانال شعرکانال روانشناسیکانال مجموعهٔکانال بی‌نظیریکانال تصاویرکانال مالتی‌مدیاهایکانال تماشاییکانال امروزکانال جهانکانال مشغولکانال کارکانال هستندکانال مجلهکانال نیکمگکانال هدفکانال ارتقاکانال سطحکانال کیفیکانال زندگیکانال مخاطبانکانال خودکانال علاوهکانال تلگرامکانال هرکانال روزکانال فعالیتکانال خودکانال رویکانال اینستاگرامکانال فیسبوککانال نیزکانال گسترشکانال میدهدکانال اینکانال روکانال ورودکانال شبکهٔکانال نیکمگکانال دریچهٔکانال نوینیکانال دانشکانال روزکانال هنرکانال رویکانال گوشیکانال وبکانال همراهکانال خودکانال خواهیدکانال داشتکانال امتحانکانال کنیدکانال NicMag

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید