معرفی کانال و پیج

گلد چنل: کانال، پیج و استیکر


ثبت کانال

گلد چنل سرگرمی کانال تلگرام لینکدونی و بانک گروه@bankgoroh11

کانال لینکدونی و بانک گروه

سرگرمی 8 ماه پیش
در کانال بانک گروه شما میتوانید با ارسال لینک گروه و کانال های تلگرام خود با هزینه بسیار کم ۴ هزار تومان شاهد افزایش ممبر لینک خود باشید.
میخوای لینک گروه و یا کانالتو تبلیغ کنی؟!
گول ممبر های فیک لینکدونی های دروغین رو نخورید
ممبر های ما کاملا واقعی هستن و شما میتونید با هزینه ناچیز فقط ۴ هزار تومان شاهد افزایش و رشد ممبر هاتون باشید.

حوصلت سر رفته؟!
دنبال لینک گروه و کانال میگردی تا سرگرم بشی؟!
میخوای دوست های جدید پیدا کنی؟!
بیا توی کانال ما و از تعداد زیادی لینک گروه و کانال لذت ببر
جهت تبلیغ گروه تلگرام خود به آیدی زیر پیام بدین👇
@Bnkgroh11
مشاهده شرایط تبلیغ لینک در کانال زیر👇👇
@sharayetttabligh

توجه توجه :
دوستان ما فقط یک کانال نداریم و لینک شما را در بقیه کانال ها که در دست راه اندازی هستند به نمایش میگذاریم
ما اکنون در حال عضو گیری هستیم
(جزئیات بیشتر)

افزودن به

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
بازدید : 7,751 نفر


کانال لینکدونیکانال بانککانال گروهکانال بانککانال گروهکانال شماکانال میتوانیدکانال ارسالکانال لینککانال گروهکانال هایکانال تلگرامکانال خودکانال هزینهکانال بسیارکانال کمکانال ۴کانال هزارکانال تومانکانال شاهدکانال افزایشکانال ممبرکانال لینککانال خودکانال باشیدکانال میخوایکانال لینککانال گروهکانال یاکانال کانالتوکانال تبلیغکانال کنی؟کانال گولکانال ممبرکانال هایکانال فیککانال لینکدونیکانال هایکانال دروغینکانال روکانال نخوریدکانال ممبرکانال هایکانال ماکانال کاملاکانال واقعیکانال هستنکانال شماکانال میتونیدکانال هزینهکانال ناچیزکانال فقطکانال ۴کانال هزارکانال تومانکانال شاهدکانال افزایشکانال رشدکانال ممبرکانال هاتونکانال باشیدکانال حوصلتکانال سرکانال رفته؟کانال دنبالکانال لینککانال گروهکانال میگردیکانال سرگرمکانال بشی؟کانال میخوایکانال دوستکانال هایکانال جدیدکانال پیداکانال کنی؟کانال بیاکانال تویکانال ماکانال تعدادکانال زیادیکانال لینککانال گروهکانال لذتکانال ببرکانال جهتکانال تبلیغکانال گروهکانال تلگرامکانال خودکانال آیدیکانال زیرکانال پیامکانال بدینکانال Bnkgroh11کانال مشاهدهکانال شرایطکانال تبلیغکانال لینککانال زیرکانال sharayetttablighکانال توجهکانال توجهکانال دوستانکانال ماکانال فقطکانال یککانال نداریمکانال لینککانال شماکانال بقیهکانال دستکانال راهکانال اندازیکانال هستندکانال نمایشکانال میگذاریمکانال ماکانال اکنونکانال حالکانال عضوکانال گیریکانال هستیمکانال bankgoroh11

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید