معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


ارتباط با پشتیبانیبرای ارتباط با پشتیبانی سایت گلد چنل می توانید با آدرس ایمیلمکاتبه نمایید، پیام ها بررسی و در صورت نیاز از طریق ایمیل به شما پاسخ داده می شود.

لطفا در متن ایمیل آدرس کانال و شماره موبایل ثبت شده خود در سایت را ذکر نمایاید.