معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر

کانال تلگرام دانشگاه ها

کانال دانشگاه فیروزآباد

کانال دانشگاه فیروزآباد

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی مرکز آموزش عال...
بازدید : 3,573 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه محلات

کانال دانشگاه محلات

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه محلات...
بازدید : 3,035 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه بوئین زهرا

کانال دانشگاه بوئین زهرا

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی پایگاه اطلاع ر...
بازدید : 5,155 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه شهرضا

کانال دانشگاه شهرضا

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه شهرضا...
بازدید : 2,437 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه اقلید

کانال دانشگاه اقلید

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی مرکز آموزش عال...
بازدید : 2,178 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه لارستان

کانال دانشگاه لارستان

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی مجتمع آموزش عا...
بازدید : 2,526 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه نهاوند

کانال دانشگاه نهاوند

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه نهاوند...
بازدید : 3,079 نفر
عضویت در کانال
کانال کارآفرینان فردا سبزوار

کانال کارآفرینان فردا سبزوار

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی کارآفرینان فرد...
بازدید : 2,933 نفر
عضویت در کانال
کانال فناوری های نوین سبزوار

کانال فناوری های نوین سبزوار

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه فناوری...
بازدید : 2,693 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه صدا و سیما

کانال دانشگاه صدا و سیما

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه صدا وس...
بازدید : 3,836 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

کانال دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه سید جم...
بازدید : 3,499 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه سلمان فارسی

کانال دانشگاه سلمان فارسی

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه سلمان ...
بازدید : 2,731 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه حکیم سبزواری

کانال دانشگاه حکیم سبزواری

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه حکیم س...
بازدید : 4,182 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه حضرت معصومه

کانال دانشگاه حضرت معصومه

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه حضرت م...
بازدید : 3,049 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه آیت ا...لعظمی بروجردی

کانال دانشگاه آیت ا...لعظمی بروجردی

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه آیت ا....
بازدید : 7,545 نفر
عضویت در کانال