معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر

کانال تلگرام دانشگاه ها

کانال دانشگاه فیروزآباد

کانال دانشگاه فیروزآباد

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی مرکز آموزش عال...
بازدید : 2,512 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه محلات

کانال دانشگاه محلات

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه محلات...
بازدید : 2,348 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه بوئین زهرا

کانال دانشگاه بوئین زهرا

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی پایگاه اطلاع ر...
بازدید : 4,073 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه شهرضا

کانال دانشگاه شهرضا

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه شهرضا...
بازدید : 1,786 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه اقلید

کانال دانشگاه اقلید

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی مرکز آموزش عال...
بازدید : 1,631 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه لارستان

کانال دانشگاه لارستان

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی مجتمع آموزش عا...
بازدید : 1,794 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه نهاوند

کانال دانشگاه نهاوند

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه نهاوند...
بازدید : 2,144 نفر
عضویت در کانال
کانال کارآفرینان فردا سبزوار

کانال کارآفرینان فردا سبزوار

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی کارآفرینان فرد...
بازدید : 2,201 نفر
عضویت در کانال
کانال فناوری های نوین سبزوار

کانال فناوری های نوین سبزوار

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه فناوری...
بازدید : 2,099 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه صدا و سیما

کانال دانشگاه صدا و سیما

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه صدا وس...
بازدید : 3,002 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

کانال دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه سید جم...
بازدید : 2,058 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه سلمان فارسی

کانال دانشگاه سلمان فارسی

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه سلمان ...
بازدید : 2,211 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه حکیم سبزواری

کانال دانشگاه حکیم سبزواری

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه حکیم س...
بازدید : 2,964 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه حضرت معصومه

کانال دانشگاه حضرت معصومه

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه حضرت م...
بازدید : 2,185 نفر
عضویت در کانال
کانال دانشگاه آیت ا...لعظمی بروجردی

کانال دانشگاه آیت ا...لعظمی بروجردی

آموزشی 2 سال پیش
کانال رسمی دانشگاه آیت ا....
بازدید : 4,424 نفر
عضویت در کانال