معرفی کانال و پیج

گلد چنل: کانال، پیج و استیکر


ثبت کانال
زنگ موبایل

گلد چنل عاشقانه کانال تلگرام آواے زندگے@life_ava

کانال آواے زندگے

عاشقانه 2 سال پیش
←عکس پروفایل عاشــ💞ـقانه میخـوای ؟!
←راه هاے دلــبری و بلــدی ؟! 😉
↤وقت کتــ📚ــاب خوندن نداری ؟
↤موسـیــ🎶ــقی بے کلام چی ؟!
⇦اصلا از روانشناسی چیزی میدونی ؟!🤔
بگو ببینم متـــ💑ـاهلی یا مجـ🤷‍♀🤷‍♂ــرد ؟؟؟

هــرچی که هسـتی ✌️
با هر فکر و سلیقه ای 💫
این کانال یــہ راهـــہ واسه زندگــیت
واسه بهـــترشدن 💝

اینجا حوالی زندگی عشــ❤️ـق می وزد
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
#پس_آوای_زندگی_در_جریان_است
⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩
https://t.me/life_ava
#عاشقانه
#پروفایل_تلگرام
#دلبرانه #همسرانه #احساسی
#رمان #داستان #کتاب_خوانی
#کانال_عاشقانه #کلیپ
#حجاب #فرهنگ #عشق #خاص
(جزئیات بیشتر)

افزودن به

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
بازدید : 11,001 نفر


کانال آواےکانال زندگےکانال عکسکانال پروفایلکانال عاشـــقانهکانال میخـوایکانال ؟کانال راهکانال هاےکانال دلــبریکانال بلــدیکانال ؟کانال وقتکانال کتــــابکانال خوندنکانال نداریکانال ؟کانال موسـیــــقیکانال بےکانال کلامکانال چیکانال ؟کانال اصلاکانال روانشناسیکانال چیزیکانال میدونیکانال ؟کانال 🤔کانال بگوکانال ببینمکانال متــــاهلیکانال یاکانال مجـ🤷‍🤷‍ــردکانال ؟؟؟کانال هــرچیکانال هسـتیکانال هرکانال فکرکانال سلیقهکانال ایکانال اینکانال یــہکانال راهـــہکانال واسهکانال زندگــیتکانال واسهکانال بهـــترشدنکانال اینجاکانال حوالیکانال زندگیکانال عشـــقکانال میکانال وزدکانال پس_آوای_زندگی_در_جریان_استکانال life_avaکانال عاشقانهکانال پروفایل_تلگرامکانال دلبرانهکانال همسرانهکانال احساسیکانال رمانکانال داستانکانال کتاب_خوانیکانال کانال_عاشقانهکانال کلیپکانال حجابکانال فرهنگکانال عشقکانال خاصکانال life_ava

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید